Các bước đầu tư Hàng hóa phái sinh

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch hàng hóa phái sinh

Để giao dịch hàng hóa phái sinh (HHPS), đầu tiên NĐT phải có tài khoản giao dịch phái sinh riêng biệt. Các NĐT có thể thao tác mở tài khoản online eKYC cực kỳ nhanh chóng và thuận tiện.

Bước 2: Nộp tiền ký quỹ

Trước khi tham gia thị trường HHPS, NĐT cần phải đóng một khoản tiền ký quỹ theo quy định của Sở giao dịch hàng hóa và trung tâm thanh toán bù trừ. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để:

Đảm bảo việc thanh toán mang tính bắt buộc

Đảm bảo các bên tham gia giao dịch thực hiện nghĩa vụ theo đúng hợp đồng

Thanh toán và bù trừ theo giá thực tế hàng ngày và thông báo lỗ lãi vào tài khoản ký quỹ của NĐT theo giá thực tế và gọi ký quỹ bổ sung khi cần. Từ đó hỗ trợ giảm thiểu rủi ro mất khả năng thanh toán của các bên tham gia hợp đồng.

Bước 3: Giao dịch HHPS trên các sàn hàng hóa nổi tiếng thế giới 

Các Hợp đồng tương lai sẽ có mã riêng biệt trên sàn giao dịch hàng hóa, nhà đầu tư dựa trên kỳ vọng của mình vào xu hướng của chỉ số có thể đặt lệnh và khớp lệnh mua/ bán để tham gia vào Hợp đồng tương lai.

Bước 4: Thanh toán bù trừ

Vào cuối mỗi ngày giao dịch, NĐT tham gia thị trường phái sinh sẽ cần thanh toán toàn bộ lãi lỗ phát sinh theo thực tế giá hợp đồng tương lai hôm đó.

Đồng thời, NĐT sẽ cần bổ sung ký quỹ nếu số dư xuống dưới mức quy định. Nếu lượng tiền ký quỹ xuống thấp, công ty thành viên sẽ thực hiện gọi ký quỹ (call margin). Nếu lượng tiền ký quỹ vượt giá trị quy định, NĐT có thể rút khoản tiền này về tài khoản.

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử