Chỉ số nào của thị trường hàng hóa tương đương VN – Index?

Nhiều nhà đầu tư mới tham gia thị trường hàng hóa thường có thắc mắc là ở thị trường hàng hóa có chỉ số nào đại diện, giống như VN – Index ở thị trường chứng khoán không?

Câu trả lời là CÓ. Thị trường chứng khoán sử dụng chỉ số Vn-Index thể hiện sự biến động giá cổ phiếu niêm yếu tạ sàn giao dịch chứng khoán (sàn HOSE) thì bạn có thể tham khảo chỉ số CRB Spot của thị trường hàng hóa.

Chỉ số CRB là gì?

Chỉ số CRB là chỉ số theo dõi sự biến động giá các hợp đồng tương lai của các loại hàng hóa được niêm yết trên sàn. Thị trường hàng hóa là thị trường đầu tiên bị ảnh hưởng nếu có sự thay đổi nền kinh tế. Vậy nên, chỉ số CRB là một trong những chỉ số cảnh báo về những biến đổi sắp xảy ra đối với kinh tế thế giới sớm nhất.
Khác với thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa giao dịch các hợp đồng tương lai. Do đó, giá của thị trường chứng khoán là giá giao ngay, còn giá trên thị trường hàng hóa là giá của hợp đồng tương lai, và giá sẽ khác nhau ở mỗi kỳ hạn. Với giá giao ngay, người tham gia thị trường có thể thực hiện ngay giao dịch để chuyển giao một tài sản. Tuy nhiên với hợp đồng tương lai, người tham gia giao dịch ở mức giá hiện tại nhưng chuyển giao tài sản ở một thời điểm được xác định trong tương lai. Do đó, mức giá giao ngay tham khảo ở mỗi thị trường lại là khác nhau.
Thị trường hàng hóa giao dịch các hoạt động tương lai. Giá của thị trường hàng hóa là giá hợp đồng tương lai và khác nhau ở mỗi kỳ hạn. Đối với giá giao ngay như thị trường chứng khoán, người tham gia thị trường có thể thực hiện ngay giao dịch để chuyển giao một tài sản. Đối với với hợp đồng tương lai, người tham gia giao dịch ở mức giá hiện tại nhưng chuyển giao tài sản ở một thời điểm được xác định trong tương lai. Do đó, mức giá giao ngay tham khảo ở mỗi thị trường lại là khác nhau.

Kết luận:

Để hiểu rõ và tiếp cận đầu tư hiệu quả trên thị trường hàng hóa, nhà đầu tư cần nhiều yếu tố khác ngoài chỉ số CRB Spot. Chỉ số CRB Spot chỉ mang tính tham khảo. Muốn biết được xu hướng và biến động giá của mỗi sản phẩm cụ thể trên thị trường hàng hóa còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như cung cầu, vận chuyển, chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, báo cáo tồn kho, sản phẩm thay thế, chu kỳ, mùa vụ… của sản phẩm./.
Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử