Vòng quay may mắn - Khuyến mãi tháng 5

Chương trình "Vòng quay may mắn - Lời yêu gửi mẹ"


Thời gian diễn ra chương trình: 08/05/2019 – 20/05/2020 .

Phạm vi chương trình: Online (Web + Facebook)


Cơ cấu giải thưởng: 


Thể lệ: