Bông tai bạc Cụm hoa - EA000156

250,000₫

Mô tả

Bông tai bạc – EA000156: sản phẩm bông tai làm từ bạc cao cấp được sản xuất bởi Artemis Silver với quy trình công nghệ hiện đại.
 Bông tai bạc Cụm hoa - EA000156
 Bông tai bạc Cụm hoa - EA000156
 Bông tai bạc Cụm hoa - EA000156