Bông tai bạc hình tròn - EA000101

240,000₫

Mô tả

Bông tai bạc hình tròn – EA000101: sản phẩm bông tai bạc với chất liệu bạc thật cao cấp được thiết kế đính kèm với hình tròn.
 Bông tai bạc hình tròn - EA000101
 Bông tai bạc hình tròn - EA000101