Bông tai bạc phối đá đen - EA000161

325,000₫

Mô tả

Bông tai bạc phối đá đen – EA000161: sản phẩm bông tai bạc được phối hợp với đá quý màu đen huyền diệu.
 Bông tai bạc phối đá đen - EA000161
 Bông tai bạc phối đá đen - EA000161