Bông tai bạc trái tim phối đá - EA000162

240,000₫

Mô tả

Bông tai bạc trái tim phối đá – EA000162: sản phẩm bông tai làm từ bạc cao cấp được sản xuất bởi Artemis Silver với quy trình công nghệ hiện đại.
 Bông tai bạc trái tim phối đá - EA000162
 Bông tai bạc trái tim phối đá - EA000162