Bông tai bạc Vòng lá mùa vọng - EA000408

415,000₫

Mô tả

Vòng lá mùa vọng mang một ý nghĩa tôn giáo về sự đấu tranh giữa ánh sáng và bóng tối. Sự vô tận của hình tròn và vòng lá xanh là tình yêu vô bờ.
 Bông tai bạc Vòng lá mùa vọng - EA000408
 Bông tai bạc Vòng lá mùa vọng - EA000408
 Bông tai bạc Vòng lá mùa vọng - EA000408
 Bông tai bạc Vòng lá mùa vọng - EA000408
 Bông tai bạc Vòng lá mùa vọng - EA000408
 Bông tai bạc Vòng lá mùa vọng - EA000408