Bông tai bạc XO - EA000398

270,000₫

Mô tả

Lấy ý tưởng từ ngôn ngữ teen code với XO là ký hiệu của hành động “ôm và hôn”.

Với thiết kế đơn giản, bộ sưu tập XO chính là những tình cảm Artemis gởi đến cho những người phụ nữ yêu quý.

 Bông tai bạc XO - EA000398
 Bông tai bạc XO - EA000398
 Bông tai bạc XO - EA000398
 Bông tai bạc XO - EA000398