Dây chuyền bạc đá nhảy Thuyền trăng - NA000228

725,000₫

Mô tả

Những dây chuyền bạc đẹp đá nhảy Thuyền trăng – NA000228: sản phẩm dây chuyền bạc được sản xuất bằng công nghệ hiện đại với cách điệu đá nhảy thuyền trăng.
 Dây chuyền bạc đá nhảy Thuyền trăng - NA000228