Dây chuyền bạc loại bi tròn khắc mặt trăng - DMBTKT30

220,000₫

Mô tả

Dây chuyền bạc loại bi tròn khắc mặt trăng - DMBTKT30: sản phẩm dây chuyền bạc được sản xuất từ chất liệu bạc cao cấp và gia công theo công nghệ hiện đại.
 Dây chuyền bạc loại bi tròn khắc mặt trăng - DMBTKT30