Lắc bạc Trái tim hai nửa - BA000143

295,000₫
Kích thước:

Mô tả

Tình yêu có lúc đầy và có lúc vơi, nhưng sẽ vẫn mãi luôn tròn vẹn nếu chúng ta luôn hướng về nửa yêu thương của mình.

 Lắc bạc Trái tim hai nửa - BA000143
 Lắc bạc Trái tim hai nửa - BA000143