Lắc tay bạc đá nhảy Khoá sol - BA000199

560,000₫
Kích thước:

Mô tả

Lắc bạc đá nhảy Khoá sol – BA000199: sản phẩm lắc tay bạc được sản xuất bằng bạc cao cấp với cách điệu bạc kiểu đá nhảy khóa sol.
 Lắc tay bạc đá nhảy Khoá sol - BA000199
 Lắc tay bạc đá nhảy Khoá sol - BA000199
 Lắc tay bạc đá nhảy Khoá sol - BA000199
 Lắc tay bạc đá nhảy Khoá sol - BA000199
 Lắc tay bạc đá nhảy Khoá sol - BA000199
 Lắc tay bạc đá nhảy Khoá sol - BA000199
 Lắc tay bạc đá nhảy Khoá sol - BA000199
 Lắc tay bạc đá nhảy Khoá sol - BA000199