Mặt dây chuyền bạc Tháp Eiffel - PA000251

240,000₫

Mô tả

Mặt dây chuyền bạc Tháp Eiffel – PA000251: Mặt dây chuyền bạc với cách điệu hình tháp Eiffel thật sự sáng tạo.
 Mặt dây chuyền bạc Tháp Eiffel - PA000251