Dây chuyền bạc XO – NA000398

380.000 VNĐ

Lấy ý tưởng từ ngôn ngữ teen code với XO là ký hiệu của hành động “ôm và hôn”.

Với thiết kế đơn giản, bộ sưu tập XO chính là những tình cảm Artemis gởi đến cho những người phụ nữ yêu quý.

Dây chuyền bạc XO – NA000398

380.000 VNĐ

0965999463