Vầng trăng khuyết và mũi tên là hai biểu tượng của nữ thần Artemis được nhiều người biết đến. Đó cũng là nguồn cảm xúc mang lại nhiều sáng tạo cho các nhà thiết kế của Artemis cho ra đời bộ trang sức bạc Trăng khuyết và mũi tên.

Trăng khuyết và mũi tên


Vầng trăng khuyết và mũi tên là hai biểu tượng của nữ thần Artemis được nhiều người biết đến. Đó cũng là nguồn cảm xúc mang lại nhiều sáng tạo cho các nhà thiết kế của Artemis cho ra đời bộ trang sức bạc Trăng khuyết và mũi tên.

0965999463