Trang tuyển dụng

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

VỊ TRÍ CỘNG TÁC VIÊN TƯ VẤN KHOÁ HỌC

1 Giới thiệu

 • Học viện artemis là viện đào tạo đầu tư tài chính.
 • Ở đây, chúng tôi tự hào rằng mình là học viện đào tạo đầu tiên bảo hành đầu ra cho học viên. Đảm bảo sau khi được đào tạo, học viên sẽ được hướng dẫn và có chúng tôi đồng hành với nhà đầu tư trên con đường phát triển.
 • Việc đầu tư vào kiến thức chưa bao giờ là thừa. Do đó, học viện artemis mong muốn sẽ giúp các học viên nắm được kiến thức để việc đầu tư hiểu quả và lợi nhuận

2 Nội dung công việc

 • Tìm kiếm, tư vấn học viên tham gia khoá đầu tư
 • Chăm sóc học viên, sửa bài tập, hỗ trợ học viên
 • Các công việc thuộc phạm vi trên nhằm thúc đẩy kết quả được hiểu quả hơn

3 Yêu cầu

 • Có máy tình để làm việc
 • Online nhiều
 • Thích công việc tài chính
 • Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn làm việc hiểu quả hơn.

4 Quyền lợi

 • Được hưởng 30% hoa hồng trên mỗi học viên tham gia lớp học
 • Được hưởng 30% hoa hồng trên học phí giao dịch của khách hàng đầu tư
 • Được cầm tay chỉ việc, hỗ trợ tài liệu hướng dẫn làm việc, kịch bản sale, data khách hàng